طرح تابستانه 98

طرح تابستانه 98

یازدهمین دوره طرح توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشی‌ها با عنوان «تابستانه کتاب ۹۸» اجرا می‌شود.

یازدهمین دوره طرح توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشی‌ها با عنوان «تابستانه کتاب ۹۸» اجرا می‌شود.

این طرح با شعار «کتاب، همنشین دلنشین» از سه‌شنبه ۲۵ تیر تا ۳ مرداد ماه سال جاری به مدت ۱۰ روز در کتابفروشی‌های عضو طرح در استان‌ها و در شهر تهران از ۲۷ تیر تا ۳ مرداد ماه سال جاری به مدت ۸ روز اجرا می‌شود. به‌این‌ترتیب کتاب‌های تألیفی با کمک هزینه خرید ۲۵ درصد و کتاب‌های ترجمه با کمک هزینه خرید ۱۵ درصد عرضه می‌شوند.

حداکثر یارانه اختصاصی به هر کتابفروشی، میزان و درصد مشارکت کتابفروشی‌ها در تخصیص یارانه براساس اعتبار کلی طرح تعیین و قبل از شروع طرح اعلام خواهد شد.

.در این طرح سقف مجاز خرید برای هر خریدار ۱۲۰ هزار تومان استScroll